miércoles, 8 de noviembre de 2023

CALENDARIO PARROQUÍAL 2024


CALENDARIO PARROQUIAL 2024

XANEIRO
 •  1.- Festa de Santa María, Nai de Deus. Misa ás 12 
 •  6.- Festa dos Reis Magos.
 • 14 - Prosegue o curso catequético, ás 11,00 
 • 14.- Xornada da Infancia Misioneira 
 • 21- Xornada da Palabra de Deus
 • 27.- Pleno do Consello pastoral PARROQUIAL ÁS 19,30
 • 31.- Reunión do Grupo de Caritas, 19,30
FEBREIRO

 •  2.- Presentación do Señor. Bendición das candeas, ás 19,00 
 •  9.- Cea de Mans unidas, ás 20,30
 •  11.- Xornada de Mans Unidas. Colecta.
 •  14  MERCORES DE CINZA, comenza a CUARESMA. 
 •  14  Misa e imposición da cinza ás 19,00.
 •  14  Xornada  de xaxún e abstinencia.
 •  18  Primeiro Domingo de Cuaresma
 •  28  Reunión do grupo de Caritas, ás 19,30

                                                                   
MARZO

 • 10.- Asemblea económica parroquial, ás 12'30.
 • 17.- Cetebración comunitaria da Penitencia, as 11,00
 • 19.- Festa de S. Xosé. Misa ás l0 e 12.
 • 24   Domingo de Ramos. Bendición dos Ramos, antes da misa de 12.
 • 24.- Cambio de hora. A misa diaria paaa a celebrarse ás 20,00
 •  26.- Reunión do grupo de Caritas, ás 20,30
 • 28,29,30 
 •  Tríduo Pascual:
 •                               - Xoves Santo: Cea do Señor, ás 20 h.
 •                               - Venres Santo: Pasíón e Morte do Señor, ás 18 h
 •                               - Sábado Santo: Vixilia Pascual, ás 22 h
 • 31  Domingo de Pascua de Resurrección. Sé hai misa ás 12
ABRIL

 • 7- Domingo de Divina Misericordia
 • 7-  Prosegue o curso de catequese, ás 11'00. 
 • 24.- Reunión do grupo de Caritas. ás 20,30

MAIO
 • 5- Día do Enfermo. Unción de enfermos comunitaria 
 • 12.- Festa da Ascensión
 • 19.- Solemnidade de Pentecostés
 • 26 Festa da Santisima Trinidade

XUÑO

 • 2- Festa do Corpus Christi. Día da Caridade
 • 2- Aniversario da bendición e inaguración do templo parroquial
 • 2-  Festa do compartir. Os alimentos deben traerse antes das 11,30.
 • 9  Final do curso de Catequese.
 • 14  Pleno do Consello de pastoral parroquial, ás 20'30
 • 15 Roteiro final de curso para as familias da Parroquia
 • 11.-Celebración no domingo do Corpus Christi. Día da Caridade
 • 29.- Celebración comunitaria da Penitencia, ás 6 da tarde
 • 30-.  Primeiras Comunións, ás 12,00

SETEMBRO

 • 21  Asamblea Preparatoria do curso


AMPLIACIÓN DO GRUPO DE NOTIFICACIÓNS

 UNETE AO GRUPO DE CORREO DA PARROQUÍA PARA UNHA MELLOR INFORMACIÓN E ORGANIZACIÓN:


Escribe un correo á <parroquíadostilos@gmail.com> co nome, o correo electrónico e, opcionalmente, o teléfono móvil

De este modo te notificaremos noticias de interés parroquial