domingo, 8 de mayo de 2016

OBRAS DE MISERICORDIA (IV)

DAR DE COMER AO FAMENTO E DE BEBER AO SEDENTO


Falar da comida ou da bebida é algo básico para a vida en xeral e para o ser humano en particular; e tamén é un dereito humano o acceso á comida e á bebida.

Tanto o dereito á comida como o dereito á bebida, se non é realidade, é un atentado contra a vida e, como tal, un acto de violación dos dereitos humanos.

Hoxe constatamos que no noso mundo globalizado hai moita xente que ten sede desta auga e tamén ten fame e sede de máis xustiza social e, aínda máis, fame e sede dunha palabra amable ou de consolo que sexa bálsamo do sufrimento que padecen tantas persoas deste mundo.

Debemos, pois, ofrecer este don de Deus coa liberdade que nos dá o feito de que tanto o pan como a auga da vida están significados no alimento do pan e da auga dos que participamos na mesa da vida e do alimento diario. Así iremos un pouco máis alá xunto ás obras de misericordia corporais de dar de comer ao famento e de beber ao sedento.

sábado, 7 de mayo de 2016

CANTOS CAMIÑOS COÑECES?

Seguro que nunca nos paramos a pensar na cantidade de camiños que coñecemos e de cantos estamos a descubrir. Non me refiro só aos camiños de terra, asfalto, etc., e non tería ningún senso poñernos a pensar e a intentar dar resposta a esta pregunta. A pregunta que fago é a seguinte: cantos camiños coñeces para facer felices aos demais e ser ti mesmo/a feliz? Invítote a que intentes dar unha resposta.

Ao mellor os camiños descubertos nin sequera conseguen facer felices aos demais nin a un mesmo tampouco. Quizais porque é un camiño moi individualista; quizais porque a felicidade que buscamos non é a auténtica felicidade; quizais porque non temos claras as claves do camiño polo que nos tocou
camiñar.

Suxíroche que probes, se non o fixeches xa, a ir polo camiño do amor, un camiño no que vas encontrar necesidade de perdón, de misericordia, de considerar se ese camiño de amor polo que vas non é demasiado terrenal. Este ano o Papa Francisco invítanos a facer un camiño de misericordia ou, como nos dixo hai pouco, o camiño da alegría do amor.

Se queres afondar máis no tema, hai dous documentos recentes do Papa que dan cumprida información, a Encíclica Misericordiae Vultus (A cara da misericordia) e a Exhortación Apostólica
Amoris Laetitia (A alegría do amor).

Seguro que non te equivocas de camiño!

Boletín - maio 2016