miércoles, 9 de octubre de 2013

ASEMBLEA PASTORAL PARROQUIAL

PROGRAMACIÓN CURSO 2013-2014

OS TILOS, 28 SETEMBRO 2013


Despois   da  oración    e  presentación     presidida    por   Benjamín,   comeza   o  debate    e reflexión   a partir   do traballo   do curso  anterior.

I. REVISIÓN

Dentro  da proclamación    da Palabra,   sinalouse quese comezara ben, pero ó final  do curso  repetíronse sempre os mesmos lectores.

Pediuse  reorganizar ós lectores e motivar  a súa  resposta, asignando a data con anterioridade e cun calendario.

Propónse que sexa o mesmo  grupo  de, lectores  o que se organice,  incluso, se fora posible, que semanal  ou quincenalmente   os voluntarios  de reúnan  para reflexionar sobre a propia  Palabra e ser dignos portavoces.  Non hai acordo pleno.

Hai moitos  medios  para  coñecer  a Palabra  correspondente    a cada domingo,  pero tal vez falte reflexionar  sobre ela.

Conclúese que se faga un "planning" para íncluír a todos os dispostos  e que a propia Comisión de Liturxia concrete  pasos.

En canto  a que as celebracións sexan  "vivas" hai a impresión  de que o son, aínda que se admiten  matices  mellorables:  que o coro non domine  demasiado,  que non se abuse  dos solos e que se ensaie o  pobo ou se anime, sobre todo  cando hai cantos novidosos.   Facilitar  a  resposta ó salmo  cando  non  sexa cantada e  manter   as monicións ambientadoras ou motivadoras.

Debateuse  de novo a cuestión  dos nenos xuntos  na misa ou cos país, pero en todo caso  hai  que motivalos e darlles  protagonismo,   polo  menos  nalgunhas  ocasións especiais Celebración das Vodas de Prata parroquiais.  Dar a coñecer con tempo as diferentes propostas:•  Peregrinación  a Asís en 2015.
•  Convocar a xente que pasou pola parroquia  (contactar  antes).
•  Actos formativos  ou de reflexión, valorar  a súa oportunidade.

Valorar a xornada  de oración mensual  e tomar  decisión ante a baixa asistencia.

Seguir a formación  de catequistas:  propón se inicia o curso cunha reflexión sobre a entrevista do  Papa  polo P. Antonio  Spadaro,  S.J. Director  de La Cívíltá Cattolica. Aínda que hai un documento excepcional  sobre o que merecería  a pena reflexionar tamén:   CARTA ENCÍCLICA LUMEN FIDEI DO SUMO PONTÍFICE FRANCISCO ÓS BISPOS,ÓS PRESBÍTEROS,ÓS DIÁCONOS, PERSOAS CONSAGRADAS E A TODOS OS FIEIS LAICOS SOBRE A FE.

A Comisión de Economía  segue  traballando    na reparación   do teito  e fachada  do complexo parroquial.


II.      VALORACIÓN

Seguir avanzando  nos signos e xestos de irmandade  e de comunidade.

Fomentar o  encontro dos fregueses no  adro  despois da  misa dos domingos; percíbese  que cada vez participa  máis xente.

Faise una reflexión longa sobre a Comisión de Caridade  (Cáritas). Parécenos  que o mellor signo de comunidade  viva está na proximidade cos necesitados  de axuda.

Falouse  de valorar  os casos que atendemos e axudar sobre  todo  en promoción  e colaborar  con emprendedores, orientándonos por medio de persoas técnicas. Estar atentos para evitar que a pobreza  de volva crónica.

Tamén se fixo referencia  á cooperación  que sempre  tivo a nosa Cáritas parroquial coa interparroquial de Santiago e que agora  ó mellor  chegou a hora  de pedirlle a ela algunha axuda. Os recursos  da parroquia  son escasos ou non suficientes.  Haberá que motivar  un pouco máis  ós fregueses  e incluso facer un comunicado  escrito que reflicta as necesidades,  a alternativa  dos petos e con información  xeral, a ver se se poden motivar as colectas económicas, que son baixas.

III.       PLAN

Como pro posta considérase  a de fixar algún compromiso  persoal  revisable. Concrétanse  algúns como:

•  Servizo de caridade  persoal ou dentro  do grupo de Cáritas.
•  Comunicar que faltan colaboradores  para ir ó Cottolengo.
•  Colaborar no servizo de comedor  durante  o mes de agosto.

Tamén  se deixou  unha  interrogante   sobre  se se notou  o Plan Pastoral  Diocesano durante  os dous primeiros  anos do trienio,  se serven  para algo os leccionarios  que se distribuíron  na parroquia  para este ano e a celebración  do Ano da Fe.

Proponse  considerar  a posibilidade  de expoñer  de novo a Biblia neste tempo que falta para  completar  o Ano da Fe e como signo de inicio do curso distribuír  un pan para compartir   identificado cun  servizo dos  moitos que  hai  na  Igrexa e na sociedade.

Avanzar  na reflexión  sobre  a terceira   etapa  do  Plan  Pastoral  2013-2014   "Polos seus froitos  coñecerédelos" que fai propostas moi  concretas, para  valoralas e asumilas. Este curso está máis centrado  no servizo de caridade.

Actividades próximas:

•  Asemblea diocesana  de pastoral:  5 de Outubro no Colexio La Salle.
•   Festividade  do patrón  San Francisco: 6 de Outubro  na parroquia   (festa do compartir).
•  Asemblea de Cáritas diocesana:  19 de Outubro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

O noso blog necesita dos teus comentarios!