miércoles, 19 de septiembre de 2012

UN PASEO POLA BIBLIA (parte 1)


1 - A BIBLIA

A Biblia católica ten 72 libros. Aquí soamente dicir que os seus cinco primeiros libros, así en conxunto, chámanse Pentateuco (cinco libros), e cada un deles ten o seu nome: Xénese (Xn), Éxodo (Ex), Levítico (Lv), Números (Num),Deuteronomio (Dt)


2 - DIVISIÓN DOS LIBROS

Avanzando un pouquiño sobre a BIBLIA, imos dicir soamente como se dividen os libros. Así, diremos que están divididos en capítulos e versículos. Os capítulos indícanse en números grande ou máis marcados e os versículos en números pequenos ou menos marcados.

Para a citas bíblicas empréganse abreviaturas. Por exemplo: 1 Pe 3,18-22 significa Primeira carta ou epístola de Pedro, capítulo 3,versículos do 18 ata o 22.

3 - A SUA ESTRUTURA

Na Biblia advírtense repeticións, cortes, anacronismos, mesmo contradiccións. Isto é así porque a Biblia foise escribindo durante séculos. Durante xeracións só houbo tradicións orais, que non empezaron a poñerse por escrito ata os tempos da Monarquía (ano 1000 a.C.).

4 - TRADICIÓNS

Seguindo na mesma línea engadimos que no pobo de Israel durante séculos houbo unha tradición oral. A partir da monarquía (a.1000 a.C.) esa tradición comeza a poñerse por escrito. Este traballo levou séculos. Podemos distinguir no Pentateuco (5 primeiros libros) tres correntes de tradición:
Yahvista (J)
Chama a Deus "Yahveh" ou Jeová que é un barbarismo de Yahweh; dá unha visión optimista, un Deus familiar. Tivo a súa orixeno sur (Xudá) no tempo do rei Salomón (s. IX a.C.)
Elohista (E)
Chama a Deus "Elohim". Orixinaria do reino do norte( Israel ) ss. VIII-VII a.C. Presenta un Deus trascendente e resalta as esixencias morais.
Sacerdotal (P)
Reformula as tradicións (s. V a.C.). Céntrase no templo, a lei, o culto. Presenta un Deus grandioso. Compara Gen 2,4b-25 (J) con Gen 1, 1-2,4a (P)

5 - XÉNEROS LITERARIOS

Na Biblia hai distintos xéneros literarios, con cadansúas características. Non podemos pedir rigor histórico a unha poesía ou un mito. Así, atopamos discursos (Jos 23), mitos (Gn 6,1-4), cancións (Ex 15) liturxia (Ex 12, 1-28), códigos legais (Dt 12 - 26) etc. A aplicación correcta do xénero literario nun determinado texto permite comprender pasaxes difíciles e afirmacións contradictorias.

Fuente: The Brick Testament

6 - OS PATRIARCAS

Desde a 2ª metade do 2º milenio a.C. grupos de pastores seminómadas saen de Mesopotamia e establécense en Palestina: O clan de Xacob no norte e no sur e os clans de Abrahán e Isaac no sur, todos sempre en torno a lugares sacros tamén chamados santuarios, son lugares onde tiveron unha profunda experiencia relixiosa. Así no norte aséntase o clan de Xacob en torno ós lugares de Penuel e Betel, no sur en torno a Bersheva; o clan de Abrahán no sur: en Mambré, Bersheva, Moriá, e Hebrón.

Tódolos clans patriarcais compartían a promesa de unha terra e unha descendencia numerosa.

Abraham representa ó home de fe. Sen terra, sen fillos, ancián e cunha muller estéril cre nas promesas de Deus.

Continuará...

No hay comentarios:

Publicar un comentario

O noso blog necesita dos teus comentarios!